Welkom

Bitrion [Bi-Tri-On] is naam van de bedrijfsactiviteiten van Jan C. (Jacco) van Alphen. De naam is samengesteld uit het volgende:

 • BI - Bedrijfs-Informatievoorzieningen en 
 • 3x ON, namelijk:
  • ONderzoek
  • ONtwerp en
  • ONdersteuning
Bedrijfsinformatievoorzieningen
Bitrion is gespecialiseerd in de automatisering van uw bedrijfsprocessen vanuit een functioneel standpunt. Bitrion richt zich dus op de vraag: "wat moet er gedaan worden" en minder op "hoe gaan we dat dan doen?". 


Onderzoek
 • Business Case
 • Business Analyse
 • Requirements Engineering
 • Informatie Analyse

Ontwerp
 • Architectuur (Applicatie & Enterprise)
 • Functioneel Ontwerp

Ondersteuning
 • Informatiemanagement
 • Projectmanagement
 • Servicemanagement
 • Testbegeleiding (UAT, GAT)
Bitrion werkt bij voorkeur in een combinatie van management en onderzoek/ontwerp. Bijvoorbeeld die van projectmanager en informatieanalist. Het standpunt hierbij is dat een project functioneel inhoudelijk aangestuurd moet worden. De techniek is hierbij ondersteunend. 

Waterval of Agile? 
Geen van beide! De waterval-methode heeft zich bewezen als een onbetrouwbare methode voor automatiseringsprojecten. Agile (XP, Scrum, ...) is een tegenreactie op de waterval-methode. Hoewel Agile wel beter kan werken dan de watervalmethode is het geen eindoplossing. De betere oplossing is om goede eigenschappen van beide methodieken met elkaar te combineren:

 • Opstellen van Features / Requirements / High Level Use Cases in een waterval-achtig proces: hiermee wordt de projectvisie verhelderd en kan een redelijke inschatting gegeven worden van de omvang en complexiteit van het project.
 • Uitwerken van de Requirements in korte iteraties, met een daadwerkelijke oplevering/presentatie van werkende software aan het einde van een iteratie. De feedback leidt vervolgens tot input voor volgende iteraties.